İmplant Üstü Köprü Uygulaması

Diğer tüm dişsizliklerde olduğu gibi, tek diş eksikliklerinin implant ile rehabilitasyonunda da başarının anahtarı, öncelikle hatasız bir şekilde yapılan tanı ve tedavi planlamasına ve daha sonradan da, bu planlamaya bağlı olarak gerçekleştirilen hatasız cerrahi işleme bağlıdır. Hatalı bir cerrahi işlemin sonuçlarının, protez aşamasında onarılması, özellikle estetiğin çok önemli olduğu, anterior tek diş eksikliklerinde mümkün olmayacağı bilinmelidir. Yani estetik ve fonksiyonel olarak optimum restorasyonlar yapabilmek, cerrahi işlemdeki doğru yaklaşıma bağlıdır.

Tam dişsiz ağıza sahip protez hastalarını en çok rahatsız eden durum, şüphesizki protezin tutuculuğudur. Bilhassa alt protezlerde hareketli bir dil olması protezin tutuculuğunu olumsuz etkiler. Hastanın sistemik durumu ve kemik kalitesinin yeterli olması durumunda yeterli sayıda implant uygulanması ile hastalarımızı sabit protezlere kavuşturmak mümkün olmaktadır. Bazı durumlarda ise daha az sayıda implant desteği alarak kombine protezler ile tam protezleri desteklemek yoluyla çok iyi bir tutuculuk elde etmek mümkündür.

Tam dişsiz ağıza sahip protez hastalarını en çok rahatsız eden durum, şüphesizki protezin tutuculuğudur. Bilhassa alt protezlerde hareketli bir dil olması protezin tutuculuğunu olumsuz etkiler. Hastanın sistemik durumu ve kemik kalitesinin yeterli olması durumunda yeterli sayıda implant uygulanması ile hastalarımızı sabit protezlere kavuşturmak mümkün olmaktadır. Bazı durumlarda ise daha az sayıda implant desteği alarak kombine protezler ile tam protezleri desteklemek yoluyla çok iyi bir tutuculuk elde etmek mümkündür.

Bu tip dişsizliklerde uygulanan implant tedavisinde, en önemli konuların başında, ağızda var olan doğal dişlerin sağlığının değerlendirilmesidir. Ağızda olan dişler çok iyi bir şekilde incelenmeli, ilerde problem çıkartmamaları sağlanmalıdır.

Tedavi planlamasının tamamlanmasından sonra, cerrahi işleme geçmeden, implantın doğru olarak yerleştirilmesine olanak veren cerrahi stentlerin yapılması, tek diş eksikliklerinde de önemlidir. Çünkü implantın meziodistal ve bukkolingual olarak konumu, klinisyenin deneyimine bırakılmayacak kadar yaşamsal bir konudur.

Diğer tüm dişsizliklerde olduğu gibi, tek diş eksikliklerinin implant ile rehabilitasyonunda da başarının anahtarı, öncelikle hatasız bir şekilde yapılan tanı ve tedavi planlamasına ve daha sonradan da, bu planlamaya bağlı olarak gerçekleştirilen hatasız cerrahi işleme bağlıdır.